raport

Rezervo vizitën FALAS
    Sqarim: Data dhe ora e zgjedhur nuk do të jenë përfundimtaret pa marrë një telefonate/email konfirmimi. Data dhe ora e siperme, janë një zgjedhje që na lejon ne (Chimera Clinic) për gjetjen e një orari të mesëm për të dyja palët (Ju & Chimera Clinic).


    Shënim: Të gjitha fushat me * janë të detyruara që të jenë të plotësuara.